Kelas dan enrolmen 30 Jun 2011

Kelas
Kelas Integrasi
Prasekolah
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
JUMLAH

Jumlah Kelas
1
1
2
2
2
2
2
2
14

Lelaki
10
13
20
33
29
42
39
28
214

Perempuan
3
12
19
28
38
31
28
29
188

Jumlah
13
25
39
61
67
73
67
57
402

Advertisements