Analisis UBB3 2011

Analisis Am

Bilangan calon 57 orang; Bilangan mendapat 5A – 3; 4A – 3; 2A – 5; 1A – 5
Bilangan lulus semua mata pelajaran – 31, 54.39%; Gagal – 26, 45.6% dan
Gagal semua mata pelajaran, 7 orang.
Gred Purata -2.64

Analisis Mata Pelajaran

Subjek
B.Melayu K
B.Melayu P
B.Inggeris
Matematik
Sains

A
11
16
4
9
11

B
16
15
15
7
15

C
18
9
15
19
15

Bil. Lulus
45
40
34
35
41

Peratus
80.4
71.4
59.6
61.4
71.9

D
11
8
23
17
14

E
0
8
0
5
2

Advertisements