Analisis Percubaan UPSR 2011

Tarikh Ujian: 14, 15 dan 16 Ogos 2011.
Bilangan Calon: 57 orang.
Bilangan Hadir: 57 orang.

Analisis Pencapaian Am.

Bil.Calon
57

5A
7
4A
3
3A
5
2A
8
1A
8
Bil. Lulus
34
Peratus
59.65
GP
2.34

Analisis Pencapaian Mata Pelajaran

Subjek
B.Melayu K
B.Melayu P
B.Inggeris
Matematik
Sains
A
22
21
12
11
20
B
19
14
20
13
11
C
10
7
20
15
19
Bil Lulus
51
42
52
39
50
Peratus
89.5
73.7
91.2
68.4
87.7
D
6
9
4
14
7
E
0
6
1
4
0
GP
2.00
2.39
2.33
2.77
2.23

Senarai Murid 5A

Advertisements