Analisis UBB 1 2012

Analisis Pencapaian Am

Bil. Calon
68

5A
1

4A
1

3A
1

2A
3

1A
12

Bil. Lulus
26

Peratus
38.24

GP
3.10

Analisis Pencapaian Mata Pelajaran

Subjek
B.Melayu (K)
B.Melayu (P)
B.Inggeris
Matematik
Sains

A
16
6
2
3
3

B
27
26
10
10
17

C
14
17
23
15
19

Bil. Lulus
57
49
35
28
39

Peratus
83.3
72.1
51.5
41.2
57.4

D
10
7
24
17
23

E
1
12
9
23
6

GPMP
2.31
2.90
3.41
3.69
3.18

Catatan: Tarikh UBB 1, 20, 21 dan 22 Februari 2012.

Advertisements