Enrolmen

Enrolmen pada 30/11/2015.

Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tahap/Tahun
Kelas Khas
PraSekolah
Tahap1 Tahun 1
Tahap1 Tahun 2
Tahap1 Tahun 3
Tahap 2 Tahun 4
Tahap 2 Tahun 5
Tahap 2 Tahun 6
JUMLAH

Jumlah Kelas
1
1
2
2
2
2
2
2
14

Lelaki
9
12
25
24
28
16
19
38
171

Perempuan
1
13
19
21
14
31
22
26
147

Jumlah
10
25
44
45
42
47
41
64
318

Catatan:
Dikemaskini pada: 06/12/2015

Advertisements