Enrolmen

Enrolmen pada 31/10/2018.

Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tahap/Tahun
Kelas Khas
PraSekolah
Tahap1 Tahun 1
Tahap1 Tahun 2
Tahap1 Tahun 3
Tahap 2 Tahun 4
Tahap 2 Tahun 5
Tahap 2 Tahun 6
JUMLAH

Jumlah Kelas
2
1
2
2
2
2
2
2
15

Lelaki
14
12
28
23
27
23
23
27
177

Perempuan
06
13
36
18
19
19
23
14
148

Jumlah
20
25
64
41
46
42
46
41
325

Dikemaskini pada: 03/11/2018

Advertisements