Pengurusan

PENGURUSAN SEKOLAH

Pentadbir

Guru Besar: Nik Noor Hashim bin Nik Daud
Penolong Kanan Kurikulum: Mahamad bin Mahmood
Penolong Kanan HEM: Azlizam bin Samad
Penolong Kanan Kokurikulum: Faradiza bin Mohd Parik
Setiausaha Sekolah: Roslina bt Hassan
Guru Cemerlang: –
Guru Media: Rasma Suzieana binti Ismail
Bimbingan dan Kaunseling: Roslina bt Hassan

Pendidikan Khas (Integrasi Masalah Pembelajaran):
Mohd Salmi bin Omar

Anggota Kumpulan Pelaksana
Rosnani binti Omar (Perjawatan)
Tajuddin bin Abdullah (Kewangan & Perolehan)
Musa bin Abdullah (PPM Integrasi)
Che Hanisah binti Ibrahin (PPIM Kelas Prasekolah)
Wan Mud bin Wan Yusoff (Pembantu Operasi)

Pembangunan Staf dan LDP:
Noor Hidayati binti Abdul Wahab

Guru Data: Zawawi bin Yaacob @ Hashim
Guru Penyelaras ICT: Ahmad Adham bin Md Hafidzin
Aset dan Pelupusan: Hasni binti Abdul Rahman

Carta Organisasi

Carta Organisasi Sekolah

Dikemaskini pada 12 April 2017

Advertisements