UPSR 2012

Analisis Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2012.

Analisis Pencapaian Am

Tahun
2011
2012

Bil. Calon
57
67

5A
4
2

4A
3
13

3A
7
10
2A
10
10
1A
14
20
Bil. Lulus
35
50
Peratus
61.4
74.6
GPS
2.29
2.05

Analisis Pencapaian Mata Pelajaran

1. Bahasa Melayu Pemahaman

Tahun
2011
2012

A
36
50

B
09
11

C
10
5

Bil. Lulus
55
66

Peratus
96.5
98.5

D
01
00

E
01
01

GPMP
1.63
1.37

2. Bahasa Melayu Penulisan

Tahun
2011
2012

A
14
36

B
16
09

C
08
06

Bil. Lulus
38
51

Peratus
66.7
76.1

D
07
04

E
02
12

GPMP
2.77
2.21

3. Bahasa Inggeris

Tahun
2011
2012

A
05
02

B
19
27

C
26
34

Bil. Lulus
50
63

Peratus
87.4
94.0

D
06
04

E
01
00

GPMP
2.63
2.60

4. Matematik

Tahun
2011
2012

A
21
25

B
11
15

C
24
23

Bil. Lulus
58
63

Peratus
98.2
94.0

D
00
02

E
01
02

GPMP
2.11
2.12

5. Sains

Tahun
2011
2012

A
11
19

B
22
33

C
20
13

Bil. Lulus
53
65

Peratus
93.0
97.0

D
03
02

E
01
00

GPMP
2.32
1.97

Murid yang mendapat 5A

 1. Muhamad Irfan Fitri bin Sakiran
 2. Nur Ainin Sofia binti Azmin

Murid yang mendapat 4A

 1. Abdul Aziz bin Nasushardin
 2. Mohamad Afiq bin Suhaimi
 3. Mohamad Sureman bin Samsudin
 4. Muhamad Amir Ashraf bin Md Husin
 5. Muhammad Azwar bin Zakaria
 6. Muhammad Fares bin Deraman
 7. Muhamad Haiqal Solihin bin Mat Salleh
 8. Nurul Nabila Afiqah binti Osman
 9. Nur Syarmimi binti Abdul Aziz
 10. Nurain Aqilah binti Mohd Salbi
 11. Nur Shahira binti Mohd Noor
 12. Nurul Nasyrah binti Zaini
 13. Zurifaezah Shafrina binti Mamat
Advertisements